top of page

PROFIL

 

Uddannelse: 

Jeg er autoriseret psykolog samt specialist i Klinisk Børne-og Ungepsykologi. Jeg har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge samt i legeterapi. 
 

Tilgang & metoder: 

Jeg arbejder altid anerkendende og har fokus på ressourcer, relationer og samspil. Jeg arbejder systematisk, så jeg først sikrer, at vi har en grundig afdækning af problematikken før behandling eller vejledning starter. Det er altid klienten eller supervisanden, der er eksperten på problemet, mens jeg er eksperten på metoderne vi bruger. Jeg har altid fokus på at finde konkrete redskaber, der kan bruges i hverdagen. 

Mit metodemæssige grundlag er den systemiske forståelse af, at vi mennesker altid påvirker hinanden, ingen er en øde ø. Jeg anvender ofte kognitive metoder, særligt med fokus på hvordan vores tanker, følelser, krop hænger sammen med vores handlinger. Jeg har en 1-årig efteruddannelse i legeterapi, som jeg bruger både i almindelige samtaler med børn, men særligt ift. behandlingsarbejde med traumatiserede børn. 

Jeg er medlem af dansk psykologforening og arbejder under de gældende etiske principper for psykologer.

Arbejdserfaringer:

Jeg har 9 års erfaring som PPR-psykolog i kommunalt regi.  Siden 2016 har jeg arbejdet som privat praktiserende psykolog. 

Både fra kommunalt og privat regi, har jeg erfaring med udredning og behandling af børn og unge, samt erfaring med rådgivning, supervision og undervisning til de voksne omkring barnet/den unge; både forældre, plejeforældre, pædagogisk personale, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer samt ledere.

Samarbejdet med og mellem forældre og netværk er afgørende for at kunne skabe trivsel og udvikling hos barnet/den unge. Jeg har gode erfaringer med at skabe fælles forståelse og mål i netop det tværfaglige samarbejde. Disse kompetencer har jeg fået styrket gennem knap 4 år som VISO-specialist indenfor børne- og skoleområdet. 

Jeg har praksiserfaring med mange typer af problematikker; fra almene problemstillinger som kravsætning, følelsesmæssig regulering, sociale udfordringer, sorg, skilsmisseproblematikker til mere komplekse problemstillinger indenfor fx ADHD, ADD, OCD, angstproblematikker, depression, udviklingshæmning, tilknytningsvanskeligheder.

Speciale i børn og unge og de voksne omkring, både forældre og professionelle.

bottom of page