top of page

Psykologiske undersøgelser

Det kan nogle gange være relevant at lave en psykologisk undersøgelse af et barn/en ung for at afklare hvilke ressourcer og udfordringer barnet/den unge har med sig, da denne viden kan hjælpe de voksne omkring barnet/den unge til at støtte trivsel og udvikling på kort og langt sigt. 
 

Jeg tilbyder børnepsykologiske undersøgelser i forbindelse med afklaring af for eksempel:
 

  • Kognitive færdigheder

  • Sociale og følelsesmæssige færdigheder

  • Opmærksomhedsfunktioner

  • Eksekutive funktioner

Herudover tilbyder jeg ​tilknytningsundersøgelser, typisk i forbindelse med kommunale vurderinger i sager angående videreført anbringelse eller adoption uden samtykke.

Andre gange er det mere relevant at lave en afdækning af problematikken, så de voksne omkring barnet/den unge får viden om hvad der kan være relevant at undersøge/arbejde yderligere med, inden beslutningen om evt. undersøgelse tages. 

 

Kontakt mig for at høre hvordan jeg kan være behjælpelig, enten ift. psykologisk undersøgelse eller afdækning af om undersøgelse er relevant i jeres situation. 

bottom of page