top of page

OBS! OBS! Nye samtaleforløb kan tidligst opstartes til august.

SAMTALER

Jeg tilbyder samtaler med både børn, unge og forældre.

Børnesamtaler:

I børnesamtaler kan vi både snakke, tegne eller lege, alt afhængigt af hvilken samtaleform barnet har det bedst med. Hvis problematikken omhandler angst, depression eller manglende sociale færdigheder, vil vi ofte lave øvelser, som skal trænes hjemme, så barnet får nye kompetencer med sig. Jeg tilbyder legeterapi til børn, der har oplevet traumatiske situationer, da legen giver barnet mulighed for at lege sine oplevelser ud uden at skulle sætte ord på oplevelser. Jeg kan derefter hjælpe barnet med at sætte ord på. Børnesamtaler kobles altid med minimum en forældresamtale/familiesamtale, hvor den viden jeg får sammen med/om barnet formidles til forældrene, så de får viden og oftest også konkrete redskaber til at kunne støtte barnets trivsel og udvikling i hverdagen. 

 

ungesamtaler:

I ungesamtaler er det ofte samtalen, der er i fokus. Vi kan bruge skemaer og praktiske øvelser, afhængigt af den konkrete problemstilling samt hvad der giver mening for den unge. Nogle unge har deres forældre med til sidst i hver samtale, så forældrene ved hvad den unge fokus på. Nogle gange får forældrene også en konkret opgave at hjælpe med. Andre unge har samtalen som deres ’eget rum’. I disse samtaler inddrager vi forældrene, når det er relevant for den unge, så forældrene får viden om den unges arbejde samt evt. redskaber så de kan støtte den unges udvikling. Vi aftaler hvilken ’form’ der passer jer bedst i den første samtale. 

 

Forældresamtaler:

I forældresamtaler er fokus at støtte forældrenes forståelse af deres barn/ung og at give dem konkrete redskaber, som de kan bruge i hverdagen. Forældresamtaler kan kobles med samtaler med barnet/den unge, når det er relevant. Ofte har det stor effekt, at forældrene får fortalt om deres oplevelser og dernæst får konkret vejledning på hvordan de kan arbejde videre med barnet/den unge selv. Forandring hos børn og unge starter altid med forandring hos os voksne. 

 

FAMILIESAMTALER:

I familiesamtaler er fokus at støtte familien i at se hinandens perspektiver, så alle føler sig forstået og accepteret, for så er der overskud til at starte en ny familiekommunikation, -rutiner eller -historie. I familiesamtaler er det særlig vigtigt med anerkendelse, så alle føler sig trygge både i og udenfor rummet. Det handler aldrig om nogens skyld. Det handler altid om at forstå hvorfor vi tænker, føler og handler som vi gør, og hvordan det påvirker os selv og andre. Herefter kan vi ofte lære mere hensigtsmæssige strategier, når der er brug for det.

bottom of page